FORMULAR
de înregistrare
(„Stagii de formare profesională continuă
a cadrelor didactice și de conducere”)

Noutăţi / Anunţuri

Direcțiilor Educație / OLSDI, Conducătorilor instituțiilor de învățământ general
ANUNȚ privind promovarea stagiilor de formare profesională continuă la distanță de Institutul de Științe ale Educației
Direcțiilor Educație/OLSDI, Conducătorilor instituțiilor de învățământ general
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Vă informează că în baza Hotărârii nr.6/2020 se suspendă procesul de formare profesională continuă a cadrelor...
Către cadrele didactice și de conducere din instituţiile de învăţământ general
SIMPOZIONUL PEDAGOGIC NAŢIONAL "ASIGURAREA CONTINUITĂŢII LA NIVELUL CLASELOR A IV-A ŞI A V-A DIN PERSPECTIVA IMPLEMENTĂRII EVALUĂRII CRITERIALE PRIN DESCRIPTORI"
INFORMAȚIE CU PRIVIRE LA ECD CLASELE PRIMARE!
Institutul de Științe ale Educației organizează în perioada 07 februarie – 17 mai 2020 formarea continuă a cadrelor didactice la modulul de trei zile Evaluarea Criterială prin Descriptori la clasele 1- 4.
Joi, 06 februarie 2020, ora 13.00, în ședința SȘP, 511.03-Psihologie socială, din cadrul IȘE va fi examinată teza de doctor în psihologie a dnei Vrabie Silvia
Joi, 16 ianuarie 2020, la ora 13.00, în ședința SȘP, 511.03-Psihologie socială, din cadrul IȘE va fi examinată teza de doctor în psihologie a dnei Zubenschi Mariana
Planul stagiilor de formare profesională continuă a cadrelor didactice / de conducere pentru anul 2020
Sâmbătă, 14 decembrie 2019, în incinta Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, str. Doina 104, va avea loc şedinţa Seminarului Republican al Profesorilor de Matematică.