FORMULAR
de înregistrare
(„Stagii de formare profesională continuă
a cadrelor didactice și de conducere”)

Noutăţi / Anunţuri

Nicolae BUCUN, dr.hab., prof.univ.: personalitate istorică în domeniul educației (†16.09.44-15.11.2020)
BIBLIOTECA Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei vă informează…
Se anunţă susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice, pretendent: STRAISTARI-LUNGU Cristina
IȘE organizează în perioada septembrie 2020–septembrie 2021 demararea studiilor de calificare profesională suplimentară și de recalificare profesională
IȘE organizează în perioada septembrie - octombrie 2020 procesul de formare profesională continuă la distanță
CONCURS de selectare a Grupului de experți în vedrea elaborării Regulamentului privind instituționalizarea mentoratului în învățământul general
IȘE organizează în perioada 04 septembrie - 29 noiembrie 2020 procesul de formare profesională continuă la distanță la modulul tematic Evaluarea criterială prin descriptori (ECD, clasele 1-4)
Vineri, 19 iunie 2020, la ora 11:00, în ședința SŞP ad-hoc din cadrul IŞE, va fi examinată teza de doctor habilitat în ştiinţe pedagogice, a dnei MOCROUSOV Elena, dr. ped., conf. univ., cu tema:
Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „EDUCAŢIA: FACTOR PRIMORDIAL ÎN DEZVOLTAREA SOCIETĂŢII”
IȘE organizează în perioada 03 iulie - 23 august 2020 procesul de formare profesională continuă la distanță la modulul tematic Evaluarea criterială prin descriptori (ECD, clasele 1-4)
Miercuri, 20 mai 2020, la ora 11.00, în ședința Sectorului Psihologie, din cadrul IȘE va fi examinată teza de doctor în psihologie a dnei GAVRILIȚĂ Lucia,
IȘE organizează în perioada 25 mai – 17 iunie 2020 procesul de formare profesională continuă la distanță în baza platformei Moodle elearning.ise.md (20 de credite) la următoarele specialități: