FORMULAR
de înregistrare
(„Stagii de formare profesională continuă
a cadrelor didactice și de conducere”)

Noutăţi / Anunţuri

Miercuri 18 septembrie se anunţă susţinerea tezei de doctor habilitat a dlui BACIU Sergiu, dr. ped., conf. univ.
INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI anunţă concurs pentru admiterea la studii prin doctorat şi postdoctorat, pentru anul de studii 2013-2014
ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR LA STUDIILE SUPERIOARE DE MASTERAT, CICLUL II, ANUL DE STUDII 2013 – 2014
IŞE a organizat stagiile de formare a cadrelor didactice pe subiectul implementării standardelor de eficienţă a învăţării la disciplinele de studiu din învăţămîntul secundar general şi a evaluării în bază de competenţă
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei anunţă admiterea la STUDII SUPERIOARE DE MASTERAT, ciclul II perioada 2013-2014, specializările din cadrul domeniilor Ştiinţe ale Educaţiei şi Ştiinţe Sociale
THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “EDUCATION FOR DURABLE DEVELOPMENT: INNOVATION, COMPETITIVENESS, AND EFFICIENCY’
Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „EDUCAŢIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ: INOVAŢIE, COMPETITIVITATE, EFICIENŢĂ”
Raport privind activitatea Bibliotecii Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei în primul semestru al anului 2013
În perioada 17-19 iunie 2013, Ministerul Educaţiei, Organizaţia Internațională a Muncii, în colaborare cu Centrul Republican de Dezvoltare a Învăţămîntului Profesional au organizat în incinta Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei ateliere de instruire ...
Seminarul Republican al Profesorilor de Matematică
Seminar Informativ privind oportunităţile de finanţare a proiectelor de cercetare oferite de Programul NATO Ştiinţă pentru Pace şi Securitate (NATO SPS)
Publicaţii distribuite Bibliotecii Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei în baza acordurilor de colaborare