FORMULAR
de înregistrare
(„Stagii de formare profesională continuă
a cadrelor didactice și de conducere”)

Noutăţi / Anunţuri

ÎN ATENŢIA MASTERANZILOR ANUL II
ÎN ATENŢIA PARTICIPANŢILOR LA TURUL III LA CONCURSUL DE ADMITERE LA STUDII DE MASTERAT!
ÎN ATENŢIA MASTERANZILOR ABSOVENŢI !
ÎN ATENŢIA MASTERANZILOR! Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei anunţă şedinţa masteranzilor după cum urmează:
Direcţiilor Generale Învăţământ, Tineret şi Sport Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei anunţă stagiile de formare profesională continuă a cadrelor didactice în perioada 22.09. – 11.10.2014, după cum urmează:
LISTA PERSOANELOR ÎNMATRICULATE LA STUDII SUPERIOARE, CICLUL II, MASTERAT, ANUL 2014-2015
Rezultatele probelor de concurs la studii superioare, ciclul II, masterat, turul II 08 septembrie 2014
IȘE, CED în colaborare cu ME al Republicii Moldova și DGE, Tineret și Sport din m.Chișinău organizează pentru profesorii de geografie în perioada 26-27 septembrie 2014 seminarul republican cu genericul
ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR LA STUDIILE SUPERIOARE, CICLUL II, MASTERAT ANUL DE STUDII 2014 – 2015
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei anunţă admiterea la studii superioare, ciclul II, masterat, pentru turul II, la specializările: Domeniul „Ştiinţe ale Educaţiei”, Domeniul „Ştiinţe sociale”
IŞE anunţă admiterea la studii superioare, ciclul II, masterat, pentru anul de învăţământ 2014 -2015, buget/contract, la specializările: Domeniul „Ştiinţe ale Educaţiei, Domeniul „Ştiinţe sociale”
IȘE implicat într-un nou proiect european de cercetare