FORMULAR
de înregistrare
(„Stagii de formare profesională continuă
a cadrelor didactice și de conducere”)

Noutăţi / Anunţuri

IȘE, CED în colaborare cu ME al Republicii Moldova și DGE, Tineret și Sport din m.Chișinău organizează pentru profesorii de geografie în perioada 26-27 septembrie 2014 seminarul republican cu genericul
ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR LA STUDIILE SUPERIOARE, CICLUL II, MASTERAT ANUL DE STUDII 2014 – 2015
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei anunţă admiterea la studii superioare, ciclul II, masterat, pentru turul II, la specializările: Domeniul „Ştiinţe ale Educaţiei”, Domeniul „Ştiinţe sociale”
IŞE anunţă admiterea la studii superioare, ciclul II, masterat, pentru anul de învăţământ 2014 -2015, buget/contract, la specializările: Domeniul „Ştiinţe ale Educaţiei, Domeniul „Ştiinţe sociale”
IȘE implicat într-un nou proiect european de cercetare
Stagiu de formare profesională continuă pentru profesori de religie și preoți
Raport cu privire la activitatea Bibliotecii Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei în primul semestru al anului 2014
Luni, 30 iunie 2014, ora 14:00, în şedinţa SŞP din cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei va fi examinată teza de doctor în psihologie a dnei PAVLENKO Lilia...
Miercuri, 04 iunie 2014, la Institutul de Științe ale Educației a avut loc ședința Seminarului Republican a Profesorilor de Matematică din Republica Moldova
Către Direcţiile Generale Învăţămînt Tineret şi Sport În vederea realizării "Instrucțiunii privind organizarea procesului educațional și aplicarea curriculumului modernizat pentru clasele I - IV în condițiile activității simultane”
Educația ecologică: aspecte acțional - strategice
Marţi, 20 mai, sala de lectură a Bibliotecii IŞE sa desfăşurat Simpozionul literar-artistic cu genericul DUMITRU MATCOVSCHI – PERSONALITATE NOTORIE A LITERATURII ŞI CULTURII ROMÂNEŞTI