FORMULAR
de înregistrare
(„Stagii de formare profesională continuă
a cadrelor didactice și de conducere”)

Noutăţi / Anunţuri

Marți, 12 aprilie 2022, în incinta Institutului de Științe ale Educației a fost desfășurată ședința Catedrei Învățământ Primar și Educație Timpurie
IȘE - încă un pas spre formarea intelectualului țării
Biblioteca Institutului propune spre informare e-FIŞIERUL EX-LIBRIS, bază de date despre locul publicării recenziilor la publicațiile științifice 2021, IŞE
Institutul de Științe ale Educației anunță concurs pentru ocuparea următoarelor funcții didactice și științifico-didactice vacante:
Joi, 07 aprilie 2022, ora 13.00 în ședința SȘ Ad-Hoc din cadrul IŞE, va fi examinată teza de doctor habilitat în știinţe ale educaţiei cu tema: TEORIA ŞI PRAXIOLOGIA FORMĂRII PROFESIONALE CONTINUE A CADRELOR DIDACTICE
Seminarul metodologic „Instrumente online de eficientizare a procesului didactic”,
Vineri, 11 februarie 2022, la ora 13:00, în ședința SȘP, 511.03 – Psihologie socială, din cadrul IȘE va fi examinată teza de doctor în psihologie a dnei Bîtca Lucia,
Planul stagiilor de formare profesională continuă a cadrelor didactice / de conducere pentru anul 2022
Sedința festivă consacrată Aniversării a 80-a de la fondarea Institutului de Științe ale Educației
Ședința Consiliului Științifico-Didactic al Institutului de Științe ale Educației din 02.12.2021
Se anunță susținerea publică a Lucrării de sinteză pentru titlul științific de doctor habilitat în psihologie „Reabilitarea psihosocială a persoanelor post accident vascular cerebral”
Vineri 29 octombrie 2021, ora 14:00 Se anunţă susţinerea tezei de doctor, Candidat AȘEVSCHI Ioana