FORMULAR
de înregistrare
(„Stagii de formare profesională continuă
a cadrelor didactice și de conducere”)

Noutăţi / Anunţuri

Biblioteca Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei organizează la 17 februarie 2015 Simpozionul literar-artistic cu genericul Grigore Vieru - poet al valorilor spirituale perene
Miercuri 11 martie 2015 se anunţă susţinerea tezei de doctor, Pretendent: Lilia PAVLENKO, Conducător ştiinţific: Aglaida BOLBOCEANU, dr.hab., prof.cercet.
Institutul de Științe ale Educației, Centrul de Excelență Didactică în colaborare cu Direcția Generală Educație, Tineret și Sport din m.Chișinău organizează la 28 februarie 2015 şedinţa Seminarul Republican al Profesorilor de Geografie
Miercuri, 25 februarie 2015, în incinta Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei va avea loc şedinţa Seminarului Republican al profesorilor de matematică
Marţi, 03 martie 2015, ora 14.00, în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei va fi examinată teza de doctor în psihologie a dlui Murariu Dănuț,
Pe data de 22 ianuarie 2015, în incinta ISE a avut loc atelierul de lucru privind elaborarea Planului – cadru pentru învățămîntul secundar profesional cu durata de studii de unu, doi și trei ani
Biblioteca IŞE a organizat (15 ianuarie curent) expoziţia de Carte Ştiinţifică şi Didactică cu genericul Tendinţe moderne în didactica disciplinelor şcolare
Vineri, 6 februarie 2015, ora 14:00, în şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat din cadrul IŞE se anunţă susţinerea tezei de doctor în pedagogie a d-nei Clichici Veronica
ÎN ATENŢIA MASTERANZILOR PRE BOLOGNA SUSŢINEREA TEZELOR DE MASTER VA AVEA LOC PE DATA DE 22-23 IANUARIE 2015 ORA 10.00
Biblioteca IŞE organizează la 15 ianuarie 2015 expoziţia ştiinţifico-didactică în cadrul stagiilor de formare profesională continuă cu genericul Tendinţe moderne în didactica disciplinelor şcolare.
Planul stagiilor de formare profesională continuă a cadrelor didactice/manageriale pentru anul 2015
Vineri, 16 ianuarie 2015, ora 14:00, în şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat din cadrul IŞE se anunţă susţinerea tezei de doctor în pedagogie a d-nei Șpac Silvia