FORMULAR
de înregistrare
(„Stagii de formare profesională continuă
a cadrelor didactice și de conducere”)

Noutăţi / Anunţuri

INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI - O NOUĂ TREAPTĂ ÎN DEVENIRE
REZOLUŢIA Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „ŞCOALA MODERNĂ: PROVOCĂRI ŞI OPORTUNITĂŢI” (5-7 noiembrie 2015)
O APARIŢIE EDITORIALĂ CONSTRUCTIVĂ
Marţi, 24 noiembrie 2015, ora 14:00, în ședința SŞP din cadrul IŞE va fi examinata teza de doctor în psihologie a dnei Ludmila DONOGA, cu tema: СОЦИАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРОЦЕСС АДАПТАЦИИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ
Vineri, 30 octombrie 2015, în incinta Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, str. Doina 104, Sala de festivităţi, va avea loc şedinţa ordinară a Seminarului Republican al profesorilor de matematică.
Vineri 30 octombrie 2015 se anunţă susţinerea tezei de doctor în psihologie, Pretendent: Tufeanu Magda, Conducător ştiinţific: Rusnac Svetlana, doctor în psihologie, conferenţiar universitar,
În perioada 19-21 octombrie, în baza Dispoziţiei Ministerul Educaţiei nr.427, la IŞE vor continua stagiile de formare a cadrelor manageriale din unităţile şcolare ale republicii, pentru implementarea standardelor de calitate...
În perioada 7 – 11 octombrie 2015, la Erevan, Armenia, a fost organizată formarea regională cu tema Conceperea modulelor pentru învăţarea limbii franceze ca limbă străină la distanţă...
Expoziţie de Documente Istorice în contextul seminarului "Viaţa evreilor înainte de război şi cercetările privind Holocaustul" prezentată de Biblioteca IŞE
Joi, 15 octombrie 2015, ora 12:00, în ședința SŞP din cadrul IŞE va fi examinata teza de doctor în psihologie a doamnei Elena PUZUR, cu tema: ADAPTAREA PSIHOSOCIALĂ A STUDENŢILOR DIN INSTITUŢIILE PEDAGOGICE
La 25 septembrie curent, în scuarul Academiei de Ştiinţe a Moldovei a avut loc „Noaptea cercetătorilor europeni”. La eveniment, Insitutului de Științe ale Educației
În perioada 24-26 septembrie 2015, în incinta Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, Ministerul Educației în comun cu Alianţa Internaţională pentru Comemorarea Holocaustului, organizează seminarul internaţional...