FORMULAR
de înregistrare
(„Stagii de formare profesională continuă
a cadrelor didactice și de conducere”)

Noutăţi / Anunţuri

Biblioteca IŞE propune, spre informare, managerilor din instituţiile preuniversitare articolull "MANAGERUL ŞCOLAR - PONDERE ÎN DEZVOLTAREA SOCIETĂŢII MODERNE", autor dr. Galina MARTEA.
Vineri, 4 martie 2016, în incinta IŞEducaţiei, va avea loc şedinţa ordinară a Seminarului Republican al profesorilor de matematică.
Vineri 26 februarie, 2016, ora 15:00, în cadrul IŞE va avea loc susţinerea tezei de doctor în pedagogie a doamnei - Olga Iovva, Tema tezei: Воспитание функционального отношения к своему здоровью у детей старшего дошкольного возраста.
Vineri, 19 februarie, 2016, ora 14:00, în ședința SŞP din cadrul IŞE va fi examinata teza de doctor în pedagogie a doamnei Butnaru Cristina
Vineri, 12 februarie 2016, ora 13.00,în ședința SŞP din cadrul IŞE va fi examinata teza de doctor habilitat în psihologie a doamnei Ludmila ANŢIBOR
Joi, 28 ianuarie 2016, ora 14:00, în ședința SŞProfil din cadrul IŞE va fi examinata teza de doctor în pedagogie a doamnei Tatiana Gherştega, cu tema: Managementul curriculumului universitar în contextul autonomiei instituţionale
Institutul de Științe ale Educației organizează în perioada 22-24 ianuarie 2016 stagiul de formare continuă a învăţătorilor la clasa întâia
RAPORT DE ACTIVITATE al Bibliotecii pe anul 2015
Planul stagiilor de formare profesională continuă a cadrelor didactice / manageriale pentru anul 2016
Evaluarea criterială prin descriptori: provocări şi oportunităţi a fost tema abordată în cadrul Simpozionului Ştiinţifico-Pedagogic Internaţional ce a avut loc la 5 decembrie curent în incinta Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei.
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei organizează SIMPOZIONUL PEDAGOGIC NAŢIONAL "EVALUAREA CRITERIALĂ PRIN DESCRIPTORI: PROVOCĂRI ŞI OPORTUNITĂŢI"
Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „ŞCOALA MODERNĂ: PROVOCĂRI ŞI OPORTUNITĂŢI” în imagini (5-7 noiembrie 2015)