FORMULAR
de înregistrare
(„Stagii de formare profesională continuă
a cadrelor didactice și de conducere”)

Noutăţi / Anunţuri

Marţi, 23 mai 2017, la ora 14:00, în ședința SŞP ad-hoc din cadrul IŞE va fi examinată teza de dr. hab. în ştiinţe pedagogice, a dlui Victor BUFTEA,
ORARUL CONSULTAȚIILOR ȘI EXAMENELOR DE DOCTORAT
ÎN ATENŢIA MASTERANZILOR ABSOVENŢI!
În atenția studenților-doctoranzi și a candidaților la studii superioare de doctorat, ciclul III
Vineri, 12 mai 2017, la ora 14:00, în ședința SŞP din cadrul IŞE va fi examinată teza de doctor în ştiinţe pedagogice, a dnei Tatiana BALAN, cu tema: MODELIZAREA PEDAGOGICĂ A MENTORATULUI ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII PROFESIONALE A CADRELOR DIDACTICE
IŞE Vă invită să participați la SIMPOZIONUL PEDAGOGIC INTERNAŢIONAL cu genericul EVALUAREA CRITERIALĂ PRIN DESCRIPTORI: PROVOCĂRI ŞI OPORTUNITĂŢI
Stagiul de formare profesională continuă la Psihopedagogia Artelor, organizat de IŞEla Școala de Arte Valeriu Hanganu din or. Cantemir
Vineri, 17 martie 2017, la ora 14:00, în ședința SŞP ad-hoc din cadrul IŞE va fi examinată teza de doctor habilitat în ştiinţe psihologice, a dnei Ludmila Anţibor, doctor în ştiinţe biologice, cu tema:
Marți, 07 martie 2017, în incinta Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, str. Doina 104, va avea loc şedinţa ordinară a Seminarului Republican al Profesorilor de Matematică.
Joi, 09.02.2017, la ora 14:00, în ședința SŞP ad-hoc din cadrul IŞE va fi examinată teza de doctor habilitat în ştiinţe pedagogice, a dlui Adrian GHICOV, dr. în ştiinţe pedagogice cu tema: CADRUL CONCEPTUAL AL RETELLIZĂRII ÎN METODOLOGIA PROTEXTULUI
Planul stagiilor de formare profesională continuă a cadrelor didactice / de conducere pentru anul 2017
„Evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar”, ediția, 2017