Ședința Consiliului Științifico-Didactic al Institutului de Științe ale Educației din 02.12.2021
Se anunță susținerea publică a Lucrării de sinteză pentru titlul științific de doctor habilitat în psihologie „Reabilitarea psihosocială a persoanelor post accident vascular cerebral”
Vineri 29 octombrie 2021, ora 14:00 Se anunţă susţinerea tezei de doctor, Candidat AȘEVSCHI Ioana
INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI organizează online – la 10 decembrie 2021 Conferinţa Ştiinţifică Internaţională
Miercuri,  6 octombrie 2021, ora 13:00, în ședința SȘP, 531.01 Teoria generală a educaţiei din cadrul IŞE, va fi examinată teza de doctor în știinţe ale educaţiei a doamnei Mogâldea Iulianna
Vineri 24 septembrie, ora 13:00 Se anunţă susţinerea tezei de doctor, Candidat VRABIE Silvia
IȘE organizează în perioada septembrie - octombrie 2021 procesul de formare profesională continuă la distanță...
În contextul rezultatelor evaluării externe a calității în vederea acreditării a 9 programe de formare profesională continuă efectuată de ANACEC
Vineri, 2 iulie 2021, ora 13:00, în ședința Seminarului știinţific ad-hoc din cadrul IŞE, va fi examinată lucrarea de sinteză Reabilitarea psihosocială a persoanelor post accident vascular cerebral
INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI organizează online – la 16 septembrie 2021 Conferinţa Ştiinţifică Naţională
Biblioteca IŞE vă informează despre donaţiile oferite de Sectorul Calitatea Educaţiei şi LUMOS FOUNDATION
Joi, 03 iunie 2021, la ora 14:00, Se anunţă susţinerea tezei de doctor, Candidat, ZUBENSCHI Mariana, tema tezei: Ancorele carierei ca factor de asigurare a echilibrului profesional