IȘE organizează în perioada septembrie - octombrie 2021 procesul de formare profesională continuă la distanță...
În contextul rezultatelor evaluării externe a calității în vederea acreditării a 9 programe de formare profesională continuă efectuată de ANACEC
Vineri, 2 iulie 2021, ora 13:00, în ședința Seminarului știinţific ad-hoc din cadrul IŞE, va fi examinată lucrarea de sinteză Reabilitarea psihosocială a persoanelor post accident vascular cerebral
INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI organizează online – la 16 septembrie 2021 Conferinţa Ştiinţifică Naţională
Biblioteca IŞE vă informează despre donaţiile oferite de Sectorul Calitatea Educaţiei şi LUMOS FOUNDATION
Joi, 03 iunie 2021, la ora 14:00, Se anunţă susţinerea tezei de doctor, Candidat, ZUBENSCHI Mariana, tema tezei: Ancorele carierei ca factor de asigurare a echilibrului profesional
EXPOZIŢIE (virtuală) DE CARTE ŞTIINŢIFICĂ
Biblioteca IŞE vă informează despre donaţia Academiei Române
Vineri, 16 aprilie, 2021, ora 14:00, Sectorul Calitatea Educației organizează online Seminarul metodologic: Perspective de reconfigurare a procesului învățare din învățământul general
Трансграничный педагогический симпозиум
Simpozionul Pedagogic Transfrontalier „PROFESIONALIZAREA CADRELOR DIDACTICE: TENDINȚE ȘI REALITĂȚI SOCIO-PSIHO-PEDAGOGICE”
Institutul de Științe ale Educației la 80 de ani de la fondare