IȘE organizează în perioada 29 ianuarie-19 decembrie 2021 procesul de formare profesională continuă la distanță în baza platformei Moodle elearning.ise.md la modulul tematic Evaluarea criterială prin descriptori (ECD, clasele 1-4)
Informație privind promovarea stagiilor de formare profesională continuă la distanță în perioada 11 ianuarie – 29 noiembrie 2021
În cadrul ședinței CȘD al IȘE din 22 decembrie 2020 a fost prezentat Raportul științific final privind executarea proiectului de cercetări științifice (program de postdoctorat 2019 - 2020)
În cadrul ședinței Consiliului Științifico-Didactic al Institutului de Științe ale Educației din 22 decembrie 2020 a fost prezentat Raportul științific final privind executarea proiectului de cercetări științifice...
Biblioteca IŞE vă informează despre distribuţia CURRICULUM NAŢIONAL/DISCIPLINAR-2020
Institutul de Științe ale Educației Vă informează despre organizarea ședinței Consiliului Științifico-Didactic în care va avea loc audierea publică a Rapoartelor
Nicolae BUCUN, dr.hab., prof.univ.: personalitate istorică în domeniul educației (†16.09.44-15.11.2020)
BIBLIOTECA Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei vă informează…
Se anunţă susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice, pretendent: STRAISTARI-LUNGU Cristina
IȘE organizează în perioada septembrie 2020–septembrie 2021 demararea studiilor de calificare profesională suplimentară și de recalificare profesională
IȘE organizează în perioada septembrie - octombrie 2020 procesul de formare profesională continuă la distanță
CONCURS de selectare a Grupului de experți în vedrea elaborării Regulamentului privind instituționalizarea mentoratului în învățământul general