Institutul de Științe ale Educației anunță concurs pentru ocuparea următoarelor funcții didactice și științifico-didactice vacante:
Joi, 07 aprilie 2022, ora 13.00 în ședința SȘ Ad-Hoc din cadrul IŞE, va fi examinată teza de doctor habilitat în știinţe ale educaţiei cu tema: TEORIA ŞI PRAXIOLOGIA FORMĂRII PROFESIONALE CONTINUE A CADRELOR DIDACTICE
Seminarul metodologic „Instrumente online de eficientizare a procesului didactic”,
Vineri, 11 februarie 2022, la ora 13:00, în ședința SȘP, 511.03 – Psihologie socială, din cadrul IȘE va fi examinată teza de doctor în psihologie a dnei Bîtca Lucia,
Planul stagiilor de formare profesională continuă a cadrelor didactice / de conducere pentru anul 2022
Sedința festivă consacrată Aniversării a 80-a de la fondarea Institutului de Științe ale Educației
Ședința Consiliului Științifico-Didactic al Institutului de Științe ale Educației din 02.12.2021
Se anunță susținerea publică a Lucrării de sinteză pentru titlul științific de doctor habilitat în psihologie „Reabilitarea psihosocială a persoanelor post accident vascular cerebral”
Vineri 29 octombrie 2021, ora 14:00 Se anunţă susţinerea tezei de doctor, Candidat AȘEVSCHI Ioana
INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI organizează online – la 10 decembrie 2021 Conferinţa Ştiinţifică Internaţională
Miercuri,  6 octombrie 2021, ora 13:00, în ședința SȘP, 531.01 Teoria generală a educaţiei din cadrul IŞE, va fi examinată teza de doctor în știinţe ale educaţiei a doamnei Mogâldea Iulianna
Vineri 24 septembrie, ora 13:00 Se anunţă susţinerea tezei de doctor, Candidat VRABIE Silvia