Vineri 30 octombrie 2015 se anunţă susţinerea tezei de doctor în psihologie, Pretendent: Tufeanu Magda, Conducător ştiinţific: Rusnac Svetlana, doctor în psihologie, conferenţiar universitar,
În perioada 19-21 octombrie, în baza Dispoziţiei Ministerul Educaţiei nr.427, la IŞE vor continua stagiile de formare a cadrelor manageriale din unităţile şcolare ale republicii, pentru implementarea standardelor de calitate...
În perioada 7 – 11 octombrie 2015, la Erevan, Armenia, a fost organizată formarea regională cu tema Conceperea modulelor pentru învăţarea limbii franceze ca limbă străină la distanţă...
Expoziţie de Documente Istorice în contextul seminarului "Viaţa evreilor înainte de război şi cercetările privind Holocaustul" prezentată de Biblioteca IŞE
Joi, 15 octombrie 2015, ora 12:00, în ședința SŞP din cadrul IŞE va fi examinata teza de doctor în psihologie a doamnei Elena PUZUR, cu tema: ADAPTAREA PSIHOSOCIALĂ A STUDENŢILOR DIN INSTITUŢIILE PEDAGOGICE
La 25 septembrie curent, în scuarul Academiei de Ştiinţe a Moldovei a avut loc „Noaptea cercetătorilor europeni”. La eveniment, Insitutului de Științe ale Educației
În perioada 24-26 septembrie 2015, în incinta Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, Ministerul Educației în comun cu Alianţa Internaţională pentru Comemorarea Holocaustului, organizează seminarul internaţional...
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei va participa la data de 25 septembrie la evenimentul "Noaptea Cercetatorilor Europeni 2015”,
Discurs difuzat la lansarea Antologiei Pedagogice (Chişinău, BN, 10.09.2015) de Galina Martea, propus de Biblioteca IŞE cadrelor didactice şi ştiinţifice din sistemul de învăţămînt spre informare.
Miercuri, 30 septembrie 2015, ora 14:00, în ședința Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul IŞE va fi examinata teza de doctor în psihologie a domnului ALEXANDRU OSTROBROD
CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ cu genericul ŞCOALA MODERNĂ: PROVOCĂRI ŞI OPORTUNITĂŢI
Ghid metodologic EVALUARE CRITERIALĂ PRIN DESCRIPTORI ÎN ÎNVĂŢĂMÎNTUL PRIMAR (CLASA 1)