Institutul de Științe ale Educației organizează în perioada 22-24 ianuarie 2016 stagiul de formare continuă a învăţătorilor la clasa întâia
RAPORT DE ACTIVITATE al Bibliotecii pe anul 2015
Planul stagiilor de formare profesională continuă a cadrelor didactice / manageriale pentru anul 2016
Evaluarea criterială prin descriptori: provocări şi oportunităţi a fost tema abordată în cadrul Simpozionului Ştiinţifico-Pedagogic Internaţional ce a avut loc la 5 decembrie curent în incinta Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei.
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei organizează SIMPOZIONUL PEDAGOGIC NAŢIONAL "EVALUAREA CRITERIALĂ PRIN DESCRIPTORI: PROVOCĂRI ŞI OPORTUNITĂŢI"
INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI - O NOUĂ TREAPTĂ ÎN DEVENIRE
REZOLUŢIA Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „ŞCOALA MODERNĂ: PROVOCĂRI ŞI OPORTUNITĂŢI” (5-7 noiembrie 2015)
O APARIŢIE EDITORIALĂ CONSTRUCTIVĂ
Marţi, 24 noiembrie 2015, ora 14:00, în ședința SŞP din cadrul IŞE va fi examinata teza de doctor în psihologie a dnei Ludmila DONOGA, cu tema: СОЦИАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРОЦЕСС АДАПТАЦИИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ
Vineri, 30 octombrie 2015, în incinta Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, str. Doina 104, Sala de festivităţi, va avea loc şedinţa ordinară a Seminarului Republican al profesorilor de matematică.
Vineri 30 octombrie 2015 se anunţă susţinerea tezei de doctor în psihologie, Pretendent: Tufeanu Magda, Conducător ştiinţific: Rusnac Svetlana, doctor în psihologie, conferenţiar universitar,
În perioada 19-21 octombrie, în baza Dispoziţiei Ministerul Educaţiei nr.427, la IŞE vor continua stagiile de formare a cadrelor manageriale din unităţile şcolare ale republicii, pentru implementarea standardelor de calitate...