Vineri, 12 februarie 2016, ora 13.00,în ședința SŞP din cadrul IŞE va fi examinata teza de doctor habilitat în psihologie a doamnei Ludmila ANŢIBOR
Joi, 28 ianuarie 2016, ora 14:00, în ședința SŞProfil din cadrul IŞE va fi examinata teza de doctor în pedagogie a doamnei Tatiana Gherştega, cu tema: Managementul curriculumului universitar în contextul autonomiei instituţionale
Institutul de Științe ale Educației organizează în perioada 22-24 ianuarie 2016 stagiul de formare continuă a învăţătorilor la clasa întâia
RAPORT DE ACTIVITATE al Bibliotecii pe anul 2015
Planul stagiilor de formare profesională continuă a cadrelor didactice / manageriale pentru anul 2016
Evaluarea criterială prin descriptori: provocări şi oportunităţi a fost tema abordată în cadrul Simpozionului Ştiinţifico-Pedagogic Internaţional ce a avut loc la 5 decembrie curent în incinta Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei.
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei organizează SIMPOZIONUL PEDAGOGIC NAŢIONAL "EVALUAREA CRITERIALĂ PRIN DESCRIPTORI: PROVOCĂRI ŞI OPORTUNITĂŢI"
INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI - O NOUĂ TREAPTĂ ÎN DEVENIRE
REZOLUŢIA Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „ŞCOALA MODERNĂ: PROVOCĂRI ŞI OPORTUNITĂŢI” (5-7 noiembrie 2015)
O APARIŢIE EDITORIALĂ CONSTRUCTIVĂ
Marţi, 24 noiembrie 2015, ora 14:00, în ședința SŞP din cadrul IŞE va fi examinata teza de doctor în psihologie a dnei Ludmila DONOGA, cu tema: СОЦИАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРОЦЕСС АДАПТАЦИИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ
Vineri, 30 octombrie 2015, în incinta Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, str. Doina 104, Sala de festivităţi, va avea loc şedinţa ordinară a Seminarului Republican al profesorilor de matematică.