Miercuri, 28 februarie 2018, la ora 13:00, în ședința SȘP, 511.03-Psihologie socială, din cadrul IȘE va fi examinată teza de doctor în psihologie a domnului Toma Sergiu cu tema: Adaptarea psihosocială a copiilor cu cerinţe...
Institutul de Științe ale Educației organizează și desfășoară în anul 2018 stagiile de formare continuă pentru cadrele didactice și manageriale la Modulul „Evaluarea criterială prin descriptori în învăţământul primar”
Seminarul Metodologic Republican „Continuitatea metodologică a Evaluării Criteriale prin Descriptori în învăţământul primar”,
La data de 16 ianuarie 2018 a avut loc şedinţa de audiere a rapoartelor privind activitatea ştiinţifică, inovaţională, managerială şi financiară în anul 2017
A FOST RETRAS ARTICOLUL „PEDAGOGY OF EMOTIONAL CULTURE” – AUTOR: NADEJDA STRATAN, LECTOR, DOCTORANDĂ, UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT „ION CRENGĂ” – DIN NR. 2(50) 2016 AL REVISTEI ŞTIINŢIFICE „UNIVERS PEDAGOGIC”
Stimaţi colegi, În coordonare cu MECC Vă anunţăm că desfăşurarea planificată pentru ziua de 19 ianuarie 2018 a Seminarului Metodologic Republican se contramandează pentru altă dată
Marţi, 23 ianuarie 2018, la ora 13:00, în ședința SȘP, 511.03-Psihologie socială, din cadrul IȘE va fi examinată teza de doctor în psihologie a doamnei Cerlat Raisa
Miercuri, 3 ianuarie 2018, la ora 14:00, în ședința SŞP din cadrul IŞE va fi examinată teza de doctor în ştiinţe pedagogice, la specialitatea 531.01 – Teoria generală a educaţiei, a dnei Tatiana NAGNIBEDA - TVERDOHLEB,
Joi, 21 decembrie 2017, la ora 13:00, în ședința SȘP 511.03, din cadrul IȘE va fi examinată teza de doctor în psihologie a doamnei Vrabii Violeta cu tema: Dimensiuni psihosociale ale dezvoltării personale a cadrului didactic
Sâmbătă, 09 decembrie 2017, în incinta IŞE, va avea loc şedinţa ordinară a Seminarului Republican al Profesorilor de Matematică, Se va discuta: Analiza subiectelor propuse la examenul de absolvire a gimnaziului și de BAC ...
Stimaţi profesori, cercetători şi manageri, pentru a participa la sesiunile conferinţei ştiinţifice internaţionale "Evaluarea în Sistemul Educaţional: deziderate actuale” vă solicităm respectuos achitarea taxelor fixate pînă la 30.10.2017
Conferinţa Ştiinţifică Internaţională EVALUAREA ÎN SISTEMUL EDUCAŢIONAL: DEZIDERATE ACTUALE