Luni, 28  ianuarie, 2013, ora 1400, 
în şedinţa Seminarului Ştiintific de Profil din cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei
va fi examinata teza de doctor habilitat  in pedagogie a dnei POGOLŞA Liliacu tema:
TEORIA ŞI PRAXIOLOGIA MANAGEMENTULUI CURRICULUMULUI ŞCOLAR,  
specialitatea 13.00.01 – Pedagogie generală.
Consultant ştiinţific: GUŢU Vl., dr. hab. în pedagogie, prof. univ.
Şedinţa se va desfaşura în sala 212 a Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, str. Doina, 104.