Miercuri, 09 ianuarie 2013, ora 1300,
în şedinţa Seminarului Stiintific de Profil din cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei
va fi examinata teza de doctor habilitat in pedagogie a dlui Ţvircun Victor, cu tema:

Valorificarea criteriului istoricităţii în pedagogie,

specialitatea 13.00.01 – Pedagogie generală.
Consultant ştiinţific: Callo Tatiana, dr. hab. în pedagogie, prof. univ.

Sedinta se va desfasura în sala 212 a Institutului de Stiinte ale Educatiei, str.