Joi, 27 decembrie 2012, ora 13.00 

în şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat D 38.13.00.01-47 
din cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei
va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în pedagogie
a doamnei Bulat Galina
cu tema: Marketingul educaţional din perpectiva calităţii şi a pieţii muncii, 
specialitatea 13.00.01 – Pedagogie generală.
Conducător ştiinţific: Cojocaru Vasile, dr. hab. în pedagogie, prof. univ.