În atenția cadrelor didactice și de conducere din învățământul general!

Institutul de Științe ale Educației informează despre următoarele:
în contextul numărului insuficient de solicitanți în grupele la stagiile de FPC
planificate din 12 septembrie 2022 și în contextul procedurilor de
reorganizare a unor instituții din domeniul educației și cercetării, se transferă
stagiul respectiv de FPC pentru perioada începând cu 19 septembrie 2022.
Relații la tel.: 022 468730.

Administrația IȘE