Ședință de examinare a tezei de doctor semnată de Liliana COMAN


    Marți, 12 aprilie 2022, în incinta Institutului de Științe ale Educației a fost desfășurată ședința Catedrei Învățământ Primar și Educație Timpurie, în cadrul căreia a fost examinată teza de doctor în științe pedagogice cu tema: Modele pedagogice de intensificare a procesului de socializare a preșcolarilor, specialitatea 532.01 – Didactica preșcolară, realizată de Liliana COMAN, conducător științific CARA Angela, dr. ped., conf. cerc.

    La ședință au participat membrii catedrei: Nadejda BARALIUC, dr., lector univ., șef catedră; Veronica CLICHICI, dr., lector univ.; Ivan CARP, dr., profesor univ.; Angela CUCER, dr. conf. univ.; Nelea GLOBU, dr., lector univ.; Natalia MELNIC, dr., lector univ.; Cristina STRAISTARI-LUNGU, dr., lect. univ.; Silvia ȘPAC, dr., lect. univ.; Angela DASCAL, asistent univ.; Stella DUMINICĂ, dr., lect. univ.; Natalia DEDIU, asistent univ.

    Discuții pe marginea temei abordate de Liliana COMAN au inițiat și experții: Nelu VICOL, dr. în filologie, conf. univ., Institutul de Științe ale Educației; Ion ACHIRI, dr. șt. fiz.-mat., conf. univ., Institutul de Științe ale Educației; Nina PETROVSCHI, dr. hab. ped., conf. univ., Institutul de Științe ale Educației; Nina GARȘTEA, dr. ped., conf. univ., Universitatea Pedagogică de Stat ,,I. Creangă”; Valentina MÂSLIȚCHI, dr. ped., conf. univ., Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău).

 

 

Marți, 12 aprilie 2022, în incinta Institutului de Științe ale Educației a fost desfășurată ședința Catedrei Învățământ Primar și Educație Timpurie 

Marți, 12 aprilie 2022, în incinta Institutului de Științe ale Educației a fost desfășurată ședința Catedrei Învățământ Primar și Educație Timpurie 
Marți, 12 aprilie 2022, în incinta Institutului de Științe ale Educației a fost desfășurată ședința Catedrei Învățământ Primar și Educație Timpurie 

Marți, 12 aprilie 2022, în incinta Institutului de Științe ale Educației a fost desfășurată ședința Catedrei Învățământ Primar și Educație Timpurie 

Marți, 12 aprilie 2022, în incinta Institutului de Științe ale Educației a fost desfășurată ședința Catedrei Învățământ Primar și Educație Timpurie