AVIZ

Joi, 07 aprilie 2022, ora 13.00

în ședința Seminarului Științific Ad-Hoc

din cadrul Institutului de Ştiințe ale Educației,

va fi examinată teza de doctor habilitat în știinţe ale educaţiei

cu tema:

TEORIA ŞI PRAXIOLOGIA FORMĂRII PROFESIONALE CONTINUE

A CADRELOR DIDACTICE – proiect postdoctoral cu cifrul 19.00208.1908.09, 

pretendent:  AFANAS Aliona, dr. ped., conf. univ.

consultant ştiinţific: POGOLȘA Lilia dr. hab. ped., conf. univ.

Şedinţa se va desfășura în sala 212, Institutul de Ştiințe ale Educației,

str. Doina, 104 și on-line, pe platforma Google Meet

Link de acces: meet.google.com/ksh-ewjn-juk