INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

Catedra Didactica Disciplinelor Școlare

 

Seminarul metodologic

„Instrumente online de eficientizare a procesului didactic”,

organizat online în data de 16 martie 2022, între orele 14.00 – 17.00

 

Cadrul metodologic și praxiologic al Seminarului:

Predarea în baza utilizării instrumentelor online a devenit un demers metodologic și praxiologic necesar și actual în procesul didactic.

Mulți profesori utilizează o diversitate de instrumente online în predare, însă puțini pot adapta metodele interactive de învățare în mediul online în timpul lecțiilor online.

Scopul Seminarului:

Seminarul metodologic „Instrumente online de eficientizare a procesului didactic” urmărește scopul de facilitare a utilizării unor instrumente și platforme web în procesul de predare online și experimentarea praxiologică a dinamicii cum o lecție, un workshop sau un seminar online pot deveni un spațiu comun de predare și învățare pentru un grup.

Obiectivul Seminarului:

Explorarea metodologică și praxiologică a valorii formative a competențelor digitale ale cadrelor didactice.

Contexte metodologice și praxiologice aplicate în cadrul Seminarului:

Unele dintre acestea reprezintă:
-  Dinamica utilizării instrumentelor interactive de predare în regim online;
-  Explorarea instrumentelor și platformelor interactive pentru predarea digitală;

  • Recomandări în utilizarea instrumentelor online pentru sporirea învățării și interacțiunii cu elevii și cu studenții în procesul de predare – învățare – evaluare.

Beneficiarii Seminarului:

La seminar sunt invitați profesori școlari, lectori și asistenți universitari.

Precizare:

Link-ul de acces la seminar va fi expediat pe adresa de e-mail în urma completării Formularului de participare.

Seminarul se va desfășura online în data de 16 martie 2022, între orele 14:00 - 17:00.

Înscrierea la Seminar:

Doritorii se pot înregistra online completând Formularul de participare.

Certificarea participanților la Seminar:

Participanților li se va elibera Certificatul respectiv, cu indicarea datei, a numărului de ore și a numărului de credite profesionale.

Formatori ai Catedrei:

Cîrhană Vitalie, asistent universitar,

Isaicul Alexandra, asistent universitar.


 Stimați manageri, profesori, educatori  din învățământul general,

Vă așteptăm să participați nu doar la acest Seminar, dar și în cadrul stagiilor de formare profesională continuă, conform Planului IȘE pentru anul 2022 (plasat pe site-ul și Facebook IȘE).

 

Natalia Melnic, dr.lect.univ.,

Șeful Catedrei Didactica Disciplinelor Școlare