AVIZ

Vineri, 11 februarie 2022, la ora 13:00,

în ședința Seminarului Științific de Profil, 511.03 – Psihologie socială,

din cadrul Institutului de Științe ale Educației

va fi examinată teza de doctor în psihologie a dnei Bîtca Lucia,

cu tema: „Rolul comunicării nonverbale și a managementului impresiei
în mediul organizațional”

Conducător științific:  Rusnac Svetlana, doctor în psihologie,

conferenţiar universitar

Ședința se va desfășura online, pe platforma Google Meet, cu linkul de acces:


meet.google.com/beh-tisd-vie


 cu prezența fizică a președintelui seminarului științific, a secretarului științific și a doctorandei în sala 212 a Institutului de Științe ale Educației.