Institutul de Științe ale Educației

anunță concurs pentru ocuparea următoarelor funcții didactice și științifico-didactice vacante:

 

 1. Catedra Învăţământ Primar şi Educaţie Timpurie
 • Lector universitar  - 1,0 unități; 
 1. Catedra Didactica Disciplinelor Şcolare
 • Lector universitar - 1,0 unități;
 • Asistent universitar  - 1,0 unități;
 1. Catedra Psihopedagogie şi Management Educaţional
 • Lector universitar - 1,0 unități;

Candidații pentru ocuparea funcțiilor vacante vor depune dosarul de participare la concurs, în orele de program: 0830 -1700, în termen de 30 zile calendaristice din data publicării anunțului (24.03.2022) la Secția Resurse Umane și Relații cu Publicul IȘE, bir. 302, str. Doina 104, mun. Chișinău.

Dosarul de participare va conține:

 1. Cerere de participare la concurs;
 2. Curriculum vitae Europass;
 3. Copiile diplomelor de studii;
 4. Lista completă a lucrărilor științifice, didactice și metodologice, inclusiv pentru ultimii 5 ani de activitate;
 5. Dovezi relevante care demonstrează satisfacerea cerinţelor pentru ocuparea funcţiei;
 6. Acordul privind utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal;
 7. Declarația pe propria răspundere privind veridicitatea informațiilor prezentate în dosar.

Descrierea procedurii de concurs poate fi consultată pe pagina web a IȘE: https://ise.md


Datele de contact a persoanei responsabile de oferire a informaţiilor suplimentare şi de primire a dosarelor: Cebanaș Evelina, șef Secția Resurse Umane și Relații cu Publicul, tel (+373) 22 468728; 079227933, e-mail: [email protected]