Se anunță susținerea publică a Lucrării de sinteză pentru titlul științific de doctor habilitat în psihologie „Reabilitarea psihosocială a persoanelor post accident vascular cerebral”


Candidat: GLAVAN Aurelia, doctor în psihologie, conferențiar universitar

Specialitatea: 511.03. Psihologie socială

Consultant științific: BUCUN Nicolae, doctor în medicină, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar

Data susținerii: 19 noiembrie 2021

Ora: 13.00

Locația: Institutul de Științe ale Educației, str. Doina, 104, sala 212


Informații de participare prin Google Meet

Linkul apelului video: https://meet.google.com/zsi-yioc-tts


Comisia de susținere publică a Lucrării de sinteză pentru titlul de doctor habilitat:

  1. RACU Igor, președinte, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „ Ion Creangă”

  2. PALADI Oxana, secretar științific, doctor în psihologie, conferențiar universitar, Institutul de Științe ale Educației

  3. TURLIUC Maria Nicoleta, membru, doctor în psihologie, profesor universitar, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, România

  4. GROPPA Stanislav, membru, academician, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

  5. PETROVSCHI NINA, membru, doctor habilitat în pedagogie, conferențiar universitar, Institutul de Științe ale Educației

  6. BOLBOCEANU Aglaida, recenzent oficial, doctor habilitat în psihologie, profesor cercetător, Institutul de Științe ale Educației

  7. ȘLEAHTIȚCHI Mihai, recenzent oficial, doctor în pedagogie, doctor habilitat în psihologie, conferențiar universitar, Academia de Administrare Publică din Republica Moldova

  8. COJOCARU-BOROZAN Maia, recenzent oficial, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău)

  9. COBÎLEANSCHI Oleg, recenzent oficial, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”


Lucrarea de sinteză în limbile română și engleză pot fi consultate la Biblioteca Națională a Republicii Moldova, la Biblioteca Institutului de Științe ale Educației și pe pagina web a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (http://www.cnaa.md/thesis/57563/).

Avizele și comentariile la Lucrarea de sinteză pentru titlul  de doctor habilitat pot fi transmise la adresa electronică: [email protected]

 

Lucrarea de sinteză în limba română

 

Lucrarea de sinteză în limba engleză