Stimați colegi,


În contextul situației condiționate de pandemia COVID-19 și al facilitării oportunităților de parcurgere a stagiilor de formare profesională continuă a cadrelor didactice și de conducere din învățământul general, Institutul de Științe ale Educației, în conformitate cu Programele de formare profesională continuă acreditate și cu Planul stagiilor pentru anul 2022, organizează stagiile de formare profesională continuă la distanță în baza platformei Moodle elearning.ise.md (20 de credite) la următoarele specialități:

 

Perioada 10.01. – 28.01.2022:

 1. Matematica
 2. Biologia
 3. Psihopedagogia artelor
 4. Învățământ primar
 5. Educație timpurie
 6. Psihopedagogie (pentru cadrele didactice fără studii pedagogice din sistemul de formare a conducătorilor de autovehicule)

Perioada 31.01. – 18.02.2022:

 1. Management educațional... (directori adjuncți educație gimnaziu, liceu, colegiu/centre de excelență)
 2. Psihopedagogia
 3. Chimie și Biologie... (specialitate dublă, 4 săptămâni: 31.01. – 25.02.2022)
 4. Limba și literatura română
 5. Limba și literatura rusă
 6. Istoria
 7. Geografia
 8. Învățământ primar
 9. Educație timpurie
 10. Psihopedagogie (pentru cadrele didactice fără studii pedagogice din sistemul de formare a conducătorilor de autovehicule)

Perioada 21.02. – 11.03.2022:

 1. Management educațional (directori de gimnaziu, liceu, colegiu/centre de excelență)
 2. Dezvoltare personală
 3. Matematica
 4. Chimia
 5. Limba engleză
 6. Limba franceză
 7. Învățământ primar
 8. Educație timpurie
 9. Psihopedagogia

Participarea la stagiile respective se realizează în baza înregistrării online, pe platforma Formarea profesională continuă, conform Formularului de înregistrare.


După înregistrarea online fiecare cadru didactic și de conducere va primi un email cu datele de acces la platforma elearning.ise.md

Stagiile de FPC sunt promovate în baza contractului, cu achitarea taxei (informația pe site).  

  

Informații suplimentare privind formarea la distanță și alte detalii la tel.:

Catedra Învățământ primar și Educație timpurie: Rabacu Ion 067288531, metodist superior;

Catedra Didactica Disciplinelor Școlare: Ojoga Eudochia 067288530, metodist superior; 

Catedra Psihopedagogie și Management Educațional: Emilianov Vera 067288528, metodist superior;

Secția MFPAC: Lupanciuc Aliona 079323221, metodist superior; 

Vicol Nelu 067700774, director adjunct;

Antecamera 022 400 700.