Stimați colegi,

În contextul situației condiționate de pandemia COVID-19 și al facilitării oportunităților de parcurgere a stagiilor de formare profesională continuă a cadrelor didactice și de conducere din învățământul general, Institutul de Științe ale Educației, în conformitate cu Programele de formare profesională continuă acreditate și cu Planul stagiilor pentru anul 2022, organizează stagiile de formare profesională continuă la distanță - online - în baza platformei Moodle elearning.ise.md (20 de credite) la următoarele specialități:

Perioada 03.05. – 21.05.2022:

 1. Limba și literatura română
 2. Limba franceză
 3. Geografia
 4. Psihopedagogia artelor
 5. Educație timpurie
 6. Învățământ primar
 7. Psihopedagogie (pentru cadrele didactice fără studii pedagogice din sistemul de formare a conducătorilor de autovehicule)

Perioada 23.05. – 10.06.2022:

 1. Management educațional (directori adjuncți instruire)
 2. Matematica
 3. Educație timpurie
 4. Învățământ primar

Perioada 13.06. – 01.07.2022:

 1. Management educațional... (directori adjuncți educație gimnaziu, liceu, colegiu/centre de excelență)
 2. Chimia
 3. Istoria
 4. Educație timpurie
 5. Învățământ primar
 6. Psihopedagogie (pentru cadrele didactice fără studii pedagogice din sistemul de formare a conducătorilor de autovehicule)

Perioada 12.09. – 30.09.2022:

 1. Matematica
 2. Limba și literatura română
 3. Limba și literatura rusă
 4. Psihopedagogia artelor
 5. Educație timpurie
 6. Învățământ primar

Perioada 03.10. – 21.10.2022:

 1. Management educațional... (directori adjuncți instruire))
 2. Matematica
 3. Limba engleză
 4. Limba franceză
 5. Istoria
 6. Educație timpurie
 7. Învățământ primar
 8. Psihopedagogie (pentru cadrele didactice fără studii pedagogice din sistemul de formare a conducătorilor de autovehicule)

Perioada 24.10. – 11.11.2022:

 1. Management educațional (directori de gimnaziu, liceu, colegiu/centre de excelență)
 2. Psihopedagogia
 3. Biologia
 4. Limba și literatura română
 5. Psihopedagogia artelor
 6. Educație timpurie
 7. Învățământ primar

Perioada 14.11. – 02.12.2022:

 1. Management educațional... (directori adjuncți instruire))
 2. Formarea formatorilor
 3. Matematica
 4. Chimia
 5. Limba și literatura rusă
 6. Istoria
 7. Geografia
 8. Educație timpurie
 9. Învățământ primar

Perioada 05.12. – 23.12.2022:

 1. Management educațional (directori de gimnaziu, liceu, colegiu/centre de excelență)
 2. Limba și literatura română
 3. Limba engleză
 4. Psihopedagogia artelor
 5. Management educațional (directorii instituțiilor preșcolare)
 6. Psihopedagogie (pentru cadrele didactice fără studii pedagogice din sistemul de formare a conducătorilor de autovehicule)

Participarea la stagiile respective se realizează în baza înregistrării online, pe platforma Formarea profesională continuă, conform Formularului de înregistrare.

După înregistrarea online fiecare cadru didactic și de conducere va primi un email cu datele de acces la platforma elearning.ise.md

Stagiile de FPC sunt promovate în baza contractului, cu achitarea taxei (informația pe site).  

 Informații suplimentare privind formarea la distanță și alte detalii la tel.:

Catedra Învățământ primar și Educație timpurie: Sarbu Liuba 067288531, metodist superior;

Catedra Didactica Disciplinelor Școlare: Ojoga Eudochia 067288530, metodist superior; 

Catedra Psihopedagogie și Management Educațional: Emilianov Vera 067288528, metodist superior;

Secția MFPAC: Lupanciuc Aliona 079323221, metodist superior; 

Vicol Nelu 067700774, director adjunct;

Antecamera 022 400 700.

 

Important:

Cadrele didactice, care dețin Certificatul de formare profesională continuă la IȘE, în anul de studii 2021-2022, vor avea posibilitatea să participe, fără achitarea taxei, la seminarele metodologice, la simpozioanele/conferințele organizate de Institut și să publice articole în ziarul „Univers Pedagogic Pro” și în culegeri de materiale ale simpozioanelor pedagogice, conferințelor științifice naționale și internaționale.

În formularul de înregistrare se va indica numărul Certificatului de formare profesională Continuă și data eliberării acestuia.