AVIZ


Miercuri,  6 octombrie 2021, ora 13:00, în ședința Seminarului Științific de Profil, 531.01 Teoria generală a educaţiei din cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, va fi examinată teza de doctor în știinţe ale educaţiei a doamnei Mogâldea Iulianna cu tema: 


MEDIUL ŞCOLAR CA FACTOR AL EDUCAŢIEI SOCIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR, 


conducător ştiinţific:  –  PETROVSCHI Nina, doctor habilitat în pedagogie, conferențiar universitar

Şedinţa se va desfășura în sala 212 a Institutului de Ştiințe ale Educației,

str. Doina, 104 și online, pe platforma Google Meet

 

Linkul apelului video: https://meet.google.com/bqk-aehd-jxw