AVIZ

În contextul situației condiționate de COVID-19 și al facilitării oportunităților de parcurgere a stagiilor de formare profesională continuă  a cadrelor didactice/manageriale din învățământul general, Institutul de Științe ale Educației, în conformitate cu Ordinul nr. 1469 din 31.12.2020 al MECC, organizează în perioada septembrie - octombrie 2021 procesul de formare profesională continuă la distanță (online) în baza platformei Moodle elearning.ise.md   (10/20 credite) la următoarele specialități/domenii:

Perioada 06 - 24 septembrie 2021:

  1. Educația timpurie;
  2. Învățământ primar;
  3. Management educațional (directori adjuncți instruire).

Perioada 27 septembrie – 15 octombrie 2021:

  1. Matematica (șc.naț.);
  2. Limba engleză;
  3. Educația timpurie;
  4. Învățământ primar;
  5. Management educațional (directori gimnaziu, liceu, colegii, ȘP)

Participarea la stagiile respective se realizează în baza înregistrării online www.ise.md, pe platforma Formarea profesională continuă.

După înregistrarea online fiecare cadru didactic/managerial va primi un email cu datele de acces la platforma e-Learning.ise.md    

Informații suplimentare privind formarea la distanță și alte detalii la tel.: Vicol Nelu, director adjunct,  067700774, și 022468730 Secția Managementul Formării Profesionale și Asigurarea Calității.

                                               Administrația IȘE