Stimați colegi,

În contextul rezultatelor evaluării externe a calității în vederea acreditării a 9 programe de formare profesională continuă efectuată de ANACEC, prin decizia Consiliului de conducere din 30.07.2021, și prin aprobarea acreditării acestor programe conform ordinului MECC nr. 1094 din 03.08.2021, Institutul de Științe ale Educației anunță înregistrarea on-line suplimentară la Planul stagiilor de FPC a cadrelor didactice și de conducere din învățământul general la următoarele cele 9 programe nou acreditate, după cum urmează:

  • Limba și literatura rusă (școala națională/ școala alolingvă): (20 credite), forma de organizare cu frecvență;
  • Limba franceză (20 credite): forma de organizare cu frecvență;
  • Psihopedagogie (Psihopedagogia artelor): (20 credite), forma de organizare cu frecvență;
  • Dezvoltare personală (pentru cadrele didactice din învățământul general/ profesional tehnic): (20 credite), forma de organizare cu frecvență;
  • Management educațional (directori adjuncți educație din instituțiile de învățământ general/profesional tehnic): (20 credite), forma de organizare cu frecvență;
  • Managementul educațional (pentru directori din instituțiile preșcolare): (20 credite), forma de organizare cu frecvență;
  • Psihopedagogie. Formarea formatorilor (cadre didactice din învățământul general și profesional tehnic): (20 credite), forma de organizare cu frecvență;
  • Psihopedagogie (pentru cadrele didactice fără studii pedagogice din sistemul de formare profesională a conducătorilor de autovehicule): (20 credite), forma de organizare cu frecvență;
  • Geografie: (cadre didactice din învățământul general și profesional tehnic): (20 credite), forma de organizare cu frecvență.

Formularul de înregistrare la aceste 9 programe nou acreditate îl accesați aici, în perioada 06 septembrie – 17 decembrie 2021.

În condițiile situației condiționate de COVID-19 și a facilitării oportunităților de parcurgere a stagiilor de formare profesională continuă  a cadrelor didactice și de conducere din învățământul general, Institutul de Științe ale Educației, în conformitate cu Planul stagiilor de formare profesională continuă a cadrelor didactice și de conducere pentru anul 2021, organizează în perioada 06 septembrie – 17 decembrie 2021 procesul de formare profesională continuă la distanță în baza platformei Moodle e-learning.ise.md (20 de credite). În baza deciziilor ulterioare luate de MEC (noua denumire a ministerului), parcurgerea stagiilor de formare continuă poate fi modificată (cu prezență fizică la IȘE ori cu scenariul mixt). 

După înregistrarea on-line fiecare cadru didactic și de conducere va primi un email cu datele de acces la platforma e-learning.ise.md    

Informații suplimentare privind formarea la distanță și alte detalii la tel.:

Vicol Nelu 067700774, director adjunct;

Baraliuc Nadejda 068593940, șef catedră;

Ojoga Eudochia 067288530, metodist; 

Emilianov Vera 069840798, metodist;

Eftodii Elena 068161123, metodist;

Rotaru Olga 022 468730, tehnician.


  Vă așteptăm la IȘE, stimați colegi, să colaborăm și să învățăm reciproc,

cu respect Nelu VICOL, director adjunct, tel.: 067700774; 022 466 787