AVIZ

Vineri, 2 iulie 2021, ora 13:00, în ședința Seminarului știinţific ad-hoc

din cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei,

va fi examinată lucrarea de sinteză Reabilitarea psihosocială a persoanelor post accident vascular cerebral - proiect postdoctoral cu cifrul 19.00208.1908.10, autor Glavan Aurelia, dr. în psihologie, conf. univ.,

conducător ştiinţific:  – BUCUN Nicolae doctor habilitat în psihologie, profesor universitar


Şedinţa se va desfășura în sala 212 a Institutului de Ştiințe ale Educației,

str. Doina, 104


și online, pe platforma Google Meet.

Linkul apelului video: https://meet.google.com/var-wkgh-qwe