INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI organizează online – la 16 septembrie 2021 Conferinţa Ştiinţifică Naţională 

INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

organizează online – la 16 septembrie 2021
Conferinţa Ştiinţifică Naţională

 

„CERCETAREA ÎN PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI:

PROVOCĂRI, PERSPECTIVE”
IN MEMORIAM
prof. Nicolae BUCUN


PARTENERI:

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova,

Universitatea de Stat din Moldova,
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău,
Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău),
Universitatea de Stat „Bogdan-Petriceicu Hasdeudin Cahul.


  

 

 

 

PROGRAM


Profesorul Nicolae BUCUN: Aprecieri profunde cu ecou postum
Evenimentul este organizat în contextul trecerii în nefiinţă a Dlui profesor Nicolae BUCUN: personalitate distinsă a comunităţii psihologilor şi pedagogilor, generator inepuizabil de idei întru dezvoltarea educaţiei şi a cercetării performante.

Psiholog, pedagog, doctor în medicină, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar, academician al Academiei de Psihologie şi Management din Sankt-Petersburg (Federaţia Rusă) – ani la rând, Domnia Sa a activat în calitate de director adjunct Cercetare şi Relaţii Internaţionale al Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei. Traseul profesional al domnului Nicolae Bucun îl încadrează în conceptul de personalitate istorică din Republica Moldova, considerat fiind un savant de renume internaţional – fondator şi coordonator al cercetărilor de importanţă majoră în domeniile Psihologie şi Ştiinţe ale educaţiei.

Demersul ştiinţifico-didactic al lucrărilor Conferinţei Ştiinţifice Naţionale îl constituie preocupările ştiinţifice evocate de profesorul Nicolae BUCUN, ce se axează pe domenii anume: cercetare psihologică, cercetare pedagogică, psihologie specială. Or, unul dintre obiectivele evenimentului îl reprezintă oportunitatea de a oferi noi perspective şi de a promova inovaţia în domeniul psihologiei şi a pedagogiei.

 


Dezbaterile se vor axa pe următoarele repere:

 • Secțiunea I: Cercetarea în Ştiinţele Educaţiei: provocări, perspective
  • Managementul în sistemul educaţional;
  • Perspective de reconfigurare a învăţării în învăţământul general;
  • Dimensiuni de reconceptualizare a traseului de profesionalizare a cadrelor didactice;
  • Abordări teoretice şi metodologice în educaţia nonformală;
  • Direcţii de dezvoltare a educaţiei timpurii.
 • Secțiunea II: Cercetarea în Psihologie: provocări, perspective
  • Direcţii actuale în cercetarea psihologică: context naţional şi internațional;
  • Proiectele de cercetare ştiinţifică: oportunităţi de elaborare şi implementare;
  • Asigurarea activităţii psihologice în sistemul de învăţământ general;
  • Asistenţa psihologică în învăţarea pe tot parcursul vieţii;
  • Strategii şi metode inovative de cercetare în psihologie.
  • Psihologia aplicată în domeniul educaţiei copiilor cu cerinţe educaţionale speciale (CES);
  • Specificul dezvoltării psihice în cazul copiilor cu cerinţe educaţionale speciale;
  • Educaţia incluzivă: dezvoltare şi implementare;
  • Intervenţia în criză şi primul ajutor psihologic.
Toate aceste aspecte vor constitui temei al dezbaterilor şi al dialogului ştiinţifico-didactic în cadrul şedinţei plenare şi al secţiunilor Conferinţei.

 

Evenimentul este destinat:

 • cadrelor științifice, științifico-didactice și manageriale;
 • cadrelor didactice;
 • doctoranzilor și masteranzilor;
 • tuturor celor interesaţi de tematică.

Precizăm că va fi editat volumul de texte ale participanților.
Articolele pot fi elaborate în limbile: română, rusă, engleză, franceză.
Transmiterea lucrărilor se va face până la 15 august 2021, la adresa: [email protected]

NORME DE TEHNOREDACTARE: 

Întreaga responsabilitate pentru acurateţea suportului empiric, analizelor şi interpretărilor ştiinţifice, precum şi pentru corectitudine revin autorilor.


Avem certitudinea unei participări eficiente şi utile, a multor comunicări cât mai constructive.


VĂ INVITĂM SĂ NE ONORAŢI CU PARTICIPAREA DUMNEAVOASTRĂ
 LA ACEST FOR ŞTIINŢIFIC!

 

 

FORMULAR DE ÎNREGISTRARE


Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei:
str. Doina, nr. 104, Chişinău, MD-2059, Republica Moldova
Tel: +373 22 400 700; Fax: +373 22 459854;