EXPOZIŢIE (virtuală) DE CARTE ŞTIINŢIFICĂ
Fereastră deschisă în contextul profesionalizării cadrelor didactice
organizată de Biblioteca Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei

14 mai 2021

Funcţiile bibliotecii îşi modifică mereu structura, fapt ce ţine de paradigmele informaţiei care şi-au schimbat ele însele „ statutul „ determinând modificări importante în procese de producere, prelucrare, comunicare, utilizare şi conservare a zestrei informaţionale şi documentare.

În atare condiţii funcţiile tradiţionale ale bibliotecii îşi diversifică formele de implicare, iar dimensiunea ei educativă, culturală, socială şi de cercetare cunoaşte noi evoluţii şi direcţii. Rămâne, însă, neclintită biblioteca - spaţiu public, care asigură accesul la informare şi educare, ca un drept fundamental al oamenilor.

În acest context, Expoziţia (virtuală) de carte ştiinţifică organizată de către Biblioteca Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei în cadrul Simpozionului Pedagogic Transfrontalier „PROFESIONALIZAREA CADRELOR DIDACTICE: TENDINŢE ŞI REALITĂŢI SOCIO-PSIHO-PEDAGOGICE” din 14 martie 2021 este o expoziţie virtuală care reprezintă expoziţia tradiţională prin intermediul tehnologiilor informaţionale, o combinare creativă a metodelor tradiţionale şi a celor moderne de prezentare a informaţiei.

 

 

EXPOZIŢIE (virtuală) DE CARTE ŞTIINŢIFICĂ

 

 

În cadrul Simpozionului Pedagogic Transfrontalier, expoziţia a devenit o prezenţă familiară atât utilizatorilor cât şi participanţilor la Simpozion, iar prezenţa ei online va ajuta utilizatorii virtuali să beneficieze de posibilităţile şi avantajele pe care le oferă reţelele de socializare. În aşa mod Biblioteca Institutului ar putea avea posibilitatea să-şi diversifice modul de comunicare şi de interacţiune cu utilizatorii.

Obiectivul expoziţiei fiind Promovarea valorilor ştiinţifice ale Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei în contextul formării profesionale a cadrelor didactice, asigurării calităţii, echităţii şi a eficacităţii în învăţământul general, ea ( expoziţia ) reprezintă o nouă etapă în cariera educatorilor/învăţătorilor/profesorilor şi nu în ultimul rând, în cariera tinerilor pedagogi, o etapă în care cadrele didactice pot acumula diverse informaţii în contextul formării profesionale atât teoretice, cât şi proiecte şi acţiuni de mare succes.

Informaţia inclusă în cele 100 lucrări ştiinţifice, prezentate în cadrul expoziţiei în şase compartimente:

  • Documente de politici educaţionale;
  • Rezultate ştiinţifice în contextul formării profesionale a cadrelor didactice;
  • Asistenţă psihologică în contextul formării profesionale a psihologilor din învăţământul general;
  • Realizări ştiinţifice în contextul profesionalizării cadrelor didactice din instituţiile Educaţie Timpurie, Învăţămţnt Primar;
  • Învăţarea permanentă: principiu fundamental în profesionalizarea cadrelor didactice;
  • Parteneriatul şcoală-familie-comunitate în asigurarea calităţii în învăţământul general, va incita, provoca şi motiva cadrele didactice de a se informa pozitiv privind profesionalizarea cadrelor didactice şi de a proiecta corect traseul de formare personală şi profesională prin necesitatea învăţării pe tot parcursul vieţii.

 

Elizaveta GLOBA,
bibliotecar principal,
categoria de calificare întâi,
Biblioteca Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei