MINISTERUL EDUCAȚIEI CULTURII ȘI CERCETĂRII

INSTITUTUL DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

  

Sectorul Calitatea Educației

organizează online 

 


Seminarul este organizat în cadrul Programului de Stat: 

Reconfigurarea procesului de învățare în contextul provocărilor societale, 20.80009.0807.45 A 

  

Invitat special:
dl Ion-Ovidiu Pânișoară, dr., prof. univ.
Universitatea din București 

 

Demersul metodologic al seminarului se axează pe abordarea complexă și actuală a conceptului de învățare – proces extrem de important pentru viața școlară și ulterioară a elevilor. Contextul social acționează irevocabil  asupra redimensionării procesului de învățare. În acest sens, scopul seminarului metodologic este de a oferi noi perspective cu privire la procesul de învățare la nivel metodologic, dar și la nivelul practicilor educaționale.

Seminarul este destinat: cadrelor științifice, științifico-didactice și manageriale, cadrelor didactice, doctoranzilor și masteranzilor, tuturor celor interesaţi de subiect. 

 

Vă așteptăm cu drag!  

PROGRAM: