RO RU 

Simpozionul Pedagogic Transfrontalier „PROFESIONALIZAREA CADRELOR DIDACTICE: TENDINȚE ȘI REALITĂȚI SOCIO-PSIHO-PEDAGOGICE” 

INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

organizează online – la 14 mai 2021
Simpozionul Pedagogic Transfrontalier

 

„PROFESIONALIZAREA CADRELOR DIDACTICE:

TENDINȚE ȘI REALITĂȚI SOCIO-PSIHO-PEDAGOGICE”


PARTENERI:

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova,

Institutul de Pedagogie al ANŞP (Kiev, Ucraina),
Universitatea „Dunărea de Jos din Galaţi (România),
Universitatea de Stat din Moldova,
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău,
Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău),
Universitatea de Stat „Bogdan-Petriceicu Hasdeudin Cahul.


  

Demersul științifico-didactic al lucrărilor Simpozionului Pedagogic Transfrontalier se axează, esențial și în subsidiar, pe dimensiunea școlii în prestanța sa de „altfelitate” în semnificațiile adânci ale realității și ale formării cadrelor didactice/de conducere. 

Provocările şi schimbările societale în lumea contemporană solicită educaţiei să se ralieze la identificarea sa ca un sistem şi ca un proces dinamic şi reformator.

Obiectivul evenimentului îl reprezintă oportunitatea de a oferi noi perspective şi de a promova inovaţia și ineditul în educaţie.

 

 Materialele Simpozionului Pedagogic Transfrontalier

 

PROGRAM

 

Semnificația Simpozionului


Dezbaterile se vor axa pe următoarele repere:

 • Secțiunea I: Metaformarea cadrelor didactice: deziderat al contemporaneității
  • Școala altfel – traseu cultural, de cunoaștere, de orientare și de formare profesională;
  • Competența cadrului didactic: profesionalismul în predare;
  • Profesorul mentalese;
  • Mentoratul în învățământul general.
 • Secțiunea II: Eficiența și eficacitatea profesionalizării cadrelor didactice
  • Reconceptualizarea nivelului de profesionalizare a cadrelor didactice;
  • Atestarea cadrelor didactice / de conducere în contextul noilor realități;
  • Evaluarea internă a cadrelor didactice / de conducere: probleme și soluții.
 • Secțiune III: Învățarea permanentă: dimensiune de profesionalizare a cadrelor didactice
  • Metodologii de profesionalizare a cadrelor didactice;
  • Metode și tehnici eficiente de învățare online;
  • Experiențe didactice relevante în învățământul general.
 • Secțiunea IV: Perspective psihologice în profesionalizarea cadrelor didactice
  • Psihologul din învățământul general – funcție didactică: oportunități și provocări;
  • Formarea profesională a psihologilor școlari – prioritate națională în contextul situației de criză, cauzată de pandemia COVID-19;
  • Resursele psihologice în activitatea profesională a cadrelor didactice.
 • Secțiunea V: Profesionalizarea cadrelor didactice în instituțiile de educație timpurie și de învățământ primar
  • Valorificarea activității cadrelor didactice în instituțiile de educație timpurie și de învățământ primar;
  • Strategii de eficientizare a profesionalizării cadrelor didactice în educația timpurie și în învățământul primar;
  • Evaluarea criterială prin descriptori (ECD): experiențe și oportunități.
Toate aceste aspecte vot constitui temei al dezbaterilor și al dialogului științifico-didactic în cadrul ședinței plenare și al secțiunilor Simpozionului.

 

Simpozionul este destinat:

 • cadrelor științifice, științifico-didactice și manageriale;
 • cadrelor didactice;
 • doctoranzilor și masteranzilor;
 • tuturor celor interesaţi de tematică.

Precizăm că va fi editat volumul de texte ale participanților.
Articolele pot fi elaborate în limbile: română, rusă, engleză, franceză.
Transmiterea lucrărilor se va face până la 17 aprilie 2021, la adresa: [email protected]

NORME DE TEHNOREDACTARE: 

Întreaga responsabilitate pentru acurateţea suportului empiric, analizelor şi interpretărilor ştiinţifice, precum şi pentru corectitudine revin autorilor.


Avem certitudinea unei participări cât mai eficiente şi utile, a unor comunicări rodnice, fiecare în parte contribuind la edificarea unui învăţământ naţional meritoriu.


VĂ INVITĂM SĂ NE ONORAŢI CU PARTICIPAREA DUMNEAVOASTRĂ
 LA ACEST FOR ŞTIINŢIFIC!

 


 

FORMULAR DE ÎNREGISTRARE


Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei:
str. Doina, nr. 104, Chişinău, MD-2059, Republica Moldova
Tel: +373 22 400 700; Fax: +373 22 459854;