AVIZ

Vineri, 05 februarie 2021, ora 13.00,

în ședința Seminarului Științific de Profil, 511.03 – Psihologie socială,

din cadrul Institutului de Științe ale Educației

va fi examinată teza de doctor în psihologie a dnei Așevschi Ioana,

cu tema: „Reprezentarea succesului social în mediul studențesc”,

conducător științific – Rusnac Svetlana, doctor în psihologie, conferențiar universitar.

Ședința va avea loc în sala 212 a Institutului de Științe ale Educației, str. Doina, 104

și online, cu linkul de acces: meet.google.com/web-nnnz-kmb