Informație 

privind promovarea stagiilor de formare profesională continuă la distanță

în perioada 11 ianuarie – 29 noiembrie 2021


Stimați educatori, profesori și manageri,


Vă informăm că în anul 2021 stagiile de FPC pe domenii și pe discipline de specialitate, acreditate de ANACEC, se desfășoară on-line (la distanță), platforma MOODLE, conform Planului anexat, aprobat de MECC prin Ordinul nr. 1469 din 31 decembrie 2020 (accesați anexele).

Promovarea stagiilor de FPC se realizează în baza Formularului de înregistrare.

În anul 2021, conform Ordinului MECC menționat, stagiile de FPC la IȘE, 20 de credite profesionale, se realizează prin contract, cu achitarea sumei de 1000 (una mie) de lei/persoană, iar la specialitățile duble taxa o constituie suma de 1600 de lei/persoană (28 de credite profesionale)

Modelul contractelor îl accesați în anexe sau pe site-ul IȘE pe platforma FPC.

  

Vă rugăm să urmăriți informațiile ulterioare pe poșta dvs. electronică.


Relații la tel.:

Catedra Psihopedagogie și Management Educațional: 067288528; 067288533

Catedra Didactica Disciplinelor Școlare: 067288530; 067288526

Catedra Educație Timpurie și Învățământ Primar: 067288531; 067288534

Secția Studii: 022 468730; 069785164

Director adjunct: 022 466 787; 067700774


Alte precizări și detalii vor fi anunțate în contextul oportun.


Cu respect, Vicol Nelu director adjunct.