În cadrul ședinței CȘD al IȘE din 22 decembrie 2020 a fost prezentat Raportul științific final privind executarea proiectului de cercetări științifice (program de postdoctorat 2019 - 2020) 19.00208.1908.10 Reabilitarea psihosocială a persoanelor post accident vascular cerebral (post AVC)


postdoctorandă GLAVAN Aurelia, dr. în psihologie, conf. univ., 

consultant științific BUCUN Nicolae, dr. hab. în psihologie., prof. cerc.