ANUNȚ
În cadrul ședinței Consiliului Științifico-Didactic al Institutului de Științe ale Educației din 22 decembrie 2020 a fost prezentat Raportul științific final privind executarea proiectului de cercetări științifice (program de postdoctorat 2019 - 2020) 19.00208.1908.09 Teoria şi praxiologia formării profesionale continue a cadrelor didactice
postdoctorandă AFANAS Aliona, dr. ped., conf. univ., 
consultant științific POGOLȘA Lilia, dr. hab. ped., prof. univ.

RAPORT ŞTIINŢIFIC FINAL privind executarea proiectului de cercetări ştiinţifice Program de postdoctorat (2019-2020)