Anunț
Institutul de Științe ale Educației Vă informează despre organizarea ședinței Consiliului Științifico-Didactic în care va avea loc audierea publică a Rapoartelor anuale privind implementarea proiectelor din concursul Program de Stat (2020-2023).
data: 27.11.20
Ora: 11.00
Locul: sala 212, Institutul de Științe ale Educației