CONCURS
de selectare a Grupului de experți
în vedrea elaborării
Regulamentului privind instituționalizarea mentoratului 
în învățământul general


Institutul de Științe ale Educației anunță  concursul de selectare a Grupului de experți pentru  elaborarea  Regulamentului  cu privire la instituționalizarea  mentoratului  în  învățămîntul general, conform ordinului nr. 710 din 28 iulie 2020 al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Contextul actual al concursului îl constituie asigurarea implementării art.58 al  Codului Educației nr.152/2014 privind instituționalizarea activitatății de mentorat în învățământul general.
 
Pentru participarea la concurs persoanele interesate vor prezenta următoarele documente:
 1. CV-ul de dată recentă, cu evidențierea experienței relevante a activității în cadrul Grupului de experți;
 2. Scrisoare de intenție cu prezentarea motivației personale și profesionale pentru participare la concurs.
Experiență și calificare: 
 • studii universitare în domeniul educației;
 • cunoașterea legislației în domeniul educației;
 • cunoașterea politicilor educaționale și a practicilor pozitive internaționale privind activitatea de mentorat în educație;
 • experiență relevantă în elaborarea documentelor de politici educaționale;
 • posesor al gradului didactic întâi/superior la disciplină/al categoriei în management educațional, al titlului de master în management educațional; titlul științific este un avantaj;
 • competențe avansate și experiență de activitate didactică/managerială de minimum 10 ani;
 • abilități de lucru în echipă, analiză şi sinteză, organizare și planificare eficientă a timpului, luarea deciziilor, expunere succintă şi clară în formă orală/scrisă a informaţiei, lucru eficient în termeni rezonabili, competențe digitale.
 • cunoașterea excelentă a limbii române.
Număr de experți:
 • 10 persoane
Perioada de activitate:
 • septembrie – decembrie 2020.
Regim de muncă: 
 • part-time/per sarcini propuse.
Finanțarea serviciilor de elaborare a Regulamentului se va efectua de către IȘE per expert în conformitate cu prevederile cadrului normativ (ord. MECC nr. 710 din 28 iulie 2020).

Participanții interesați la concurs vor prezenta dosarul personal care va conţine CV-ul însoţit de documente care certifică experienţa şi calificarea necesară până pe data de 10 septembrie 2020 la următoarea adresă de e-mail: [email protected]

Persoana de contact: Nelu Vicol, director adjunct, tel: 067700774; 022466787.
Adresa: or. Chișinău, str. Doina, nr. 104, biroul 316, Institutul de Științe ale Educației.