Prezentarea online a tezei de doctor habilitat în ştiinţe pedagogice cu titlul: „Tеоретические и методические основы подготовки высококвалифицированных спортсменов по настольному теннису на основе оптимального выбора тренировочных   воздействий” a  dnei MOCROUSOV Elena


Vineri, 19 iunie 2020, la ora 11:00, 
în ședința Seminarului Ştiinţific de Profil ad - hoc
din cadrul  Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei,
va fi examinată teza de doctor habilitat în ştiinţe pedagogice,
la specialitatea 533.04 – Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie
a dnei MOCROUSOV Elena, dr. ped., conf. univ., cu tema:
Tеоретические и методические основы подготовки высококвалифицированных спортсменов по настольному теннису на основе оптимального выбора тренировочных   воздействий/ Fundamente teoretice şi metodologice ale pregătirii sportivilor de mare performanţă în tenisul de masă în baza selectării optimale a impactului antrenamentului sportiv,

Consultant ştiinţific: MANOLACHI Veaceslav, 
doctor habilitat în ştiinţe pedagogice, 
profesor universitar.

Şedinţa se va desfășura în regim online (conform ordinului ANACEC nr. 9A din 06 mai 2020), Institutul de Ştiințe ale Educației, str. Doina 104.
Examinarea online a tezei poate fi urmărită la linkul https://us02web.zoom.us/j/89613951017?pwd=ZEhGSjl6RUl6VjloMkFVUVZ1aVlxQT09