AVIZ
Miercuri, 20 mai 2020, la ora 11.00,
în ședința Sectorului Psihologie, 
din cadrul Institutului de Științe ale Educației
va fi examinată teza de doctor în psihologie a dnei GAVRILIȚĂ Lucia, 
cu tema:
ROLUL „GROUP MOVIE THERAPY” ÎN GESTIONAREA STRESULUI LA MAMELE COPIILOR CU AFECȚIUNI NEUROMOTORII, 
Specialitatea 511.03 - Psihologie socială,
 conducător ştiinţific – ȘLEAHTIȚCHI Mihail, doctor habilitat în psihologie, doctor în pedagogie, conferențiar universitar.

Examinarea online a tezei poate fi urmărită la linkul