ANUNȚ

privind promovarea stagiilor de formare profesională continuă la distanță

de Institutul de Științe ale Educației

 

Stimați educatori, profesori și manageri,

 

În legătură cu numărul mare de persoane înregistrate la stagiul de formare profesională continuă în perioada 06-24 aprilie 2020, Vă informăm că pentru persoanele care nu s-au încadrat în această perioadă, promovarea cursurilor la care v-ați înregistrat va fi deplasată pentru o perioadă ulterioară.

Vă rugăm să urmăriți informațiile suplimentare pe poșta dvs. electronică și pagina web: www.ise.md.

 

Relații la tel.:

Catedra Psihopedagogie și Management Educațional: 069840798

Catedra Didactica Disciplinelor Școlare: 069418117

Catedra Educație Timpurie și Învățământ Primar: 068593949; 069115381

Director adjunct: 068670055

Antecamera: [email protected]

 

            Alte precizări și detalii vor fi anunțate la momentul oportun.

 

Adminstrația IȘE.