Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Vă informează că în baza Hotărârii nr.6/2020 se suspendă procesul de formare profesională continuă a cadrelor...