Stimaţi colegi,


Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Vă informează că organizează stagii de formare profesională continuă, în incinta Institutului și la solicitare în teritoriu, în conformitate cu Planul stagiilor de formare profesională continuă a cadrelor didactice/de conducere pentru anul 2020 după cum urmează:

  • programe de formare profesională continuă de scurtă durată: modulul A „Didactica disciplinei de specialitate" - 75 ore/10 credite profesionale (două săptămîni);
  • programe de formare profesională continuă de scurtă durată: modulele B, C, D - 75 ore/10 credite profesionale (două săptămîni);
  • programe de formare profesională continuă multidisciplinare: modulele A, B, C, D - 150 ore/20 de credite profesionale (trei săptămîni);
  • programe de formare profesională continuă tematice (până la 3 credite profesionale).

 Menţionăm că pentru parcurgerea stagiilor de FPC cad rele didactice/de conducere se pot inregistra şi online accesand „Formular de inregistrare".