AVIZ
Joi, 06 februarie 2020, ora 13.00,
în ședința Seminarului Științific de Profil, 511.03 - Psihologie socială,
din cadrul Institutului de Științe ale Educației
va fi examinată teza de doctor în psihologie a dnei Vrabie Silvia, 
cu tema: 
Particularităţile social-psihologice în triada ,,copil autist-familie-şcoală, 
conducător ştiinţific – Bucun Nicolae, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar.
Ședința va avea loc în sala 212 a Instututului de Științe ale Educației, str. Doina, 104.