AVIZ
Joi, 16 ianuarie 2020, la ora 13.00,
în ședința Seminarului Științific de Profil, 511.03 - Psihologie socială,
din cadrul Institutului de Științe ale Educației
va fi examinată teza de doctor în psihologie a dnei Zubenschi Mariana, 
cu tema:
Ancorele carierei ca factor de asigurare a echilibrului profesional,
 conducător ştiinţific – Șleahtițchi Mihail, doctor habilitat în psihologie, doctor în pedagogie, conferențiar universitar.
Ședința va avea loc în sala 212 a Instututului de Științe ale Educației, str. Doina, 104.