Realizării ştiinţiinţifice relevante cu impact educațional.


În data de 12 aprilie 2019 în cadrul Academiei de Ştiinţe  a Moldovei, au avut loc audierile publice ale Rapoartelor Ştiinţifice la proiectele de cercetare realizate de Departamentul Cercetare şi Relaţii Internaţionale al IŞE. Rezultatele au fost înalt apreciate de experţi AȘM.


Felicitări colegilor cu aceste frumoase realizări.

 

Realizării ştiinţiinţifice relevante cu impact educațional.Realizării ştiinţiinţifice relevante cu impact educațional.Realizării ştiinţiinţifice relevante cu impact educațional.Realizării ştiinţiinţifice relevante cu impact educațional.Realizării ştiinţiinţifice relevante cu impact educațional.Realizării ştiinţiinţifice relevante cu impact educațional.Realizării ştiinţiinţifice relevante cu impact educațional.Realizării ştiinţiinţifice relevante cu impact educațional.Realizării ştiinţiinţifice relevante cu impact educațional.

 

 

Proiectul: 15.817.06.04F 

Reconceptualizarea formării continue a cadrelor didactice din perspectiva motivării de învăţare pe tot parcursul vieţii

 

Proiectul: 15.817.06.17A

Elaborarea mecanismelor şi metodologiilor pedagogice de conjugare a parteneriatului şcoală-familie-comunitate pentru asigurarea coeziuni sociale şi oferirea unei educaţii de calitate

 

Proiectul: 15.817.06.18 A

„Asigurarea științifică, curriculară și metodologică a calității și eficienții procesului de educație timpurie”

 

Proiectul: 15.817.06.05 F 

Epistemologia şi praxiologia asistenţei psihologice a învăţării pe tot parcursul vieţii

 

Proiectul: 15.817.06.15 A

Strategii pedagogice de formare a vorbitorului cult de limba română din perspectiva educaţiei europene pentru limbi

 

Proiectul: 15.817.06.16 A.

Asigurarea ştiinţifică a calităţii, eficienţei şi relevanţei procesului educaţional în învăţământul secundar general