Stimați profesori, cadre didactice și de conducere din învățământul general, profesional tehnic și din alte domenii conexe,

Catedrele didactico-științifice ale Institutului de Științe ale Educației Vă invită la stagiul de Formare Profesională Continuă în perioada 25 februarie – 15 martie 2019, conform Planului respectiv de FPC aprobat de MECC prin ordin nr. 14 din 11 ianuarie 2019.

Stagiile sunt finanțate din bugetul statului.

În cadrul acestui stagiu vor demara activitățile didactice, psihopedagogice, brandingul profesional și TICE la următoarele discipline școlare și domenii: chimia (șc.naț.); limba și literatura română (șc.naț.); istoria (șc.naț.); religia; educația preșcolară (șc.naț); educația preșcolară (șc.alolingvă); învățământul primar (șc.naț.); managementul educațional (dir.adj.instr.); dezvoltare personală (ciclurile gimnazial și liceal).

Punctăm că desfășurarea acestor cursuri se realizează de către personalul didactico-științific performant al Institutului.

Activitățile se desfășoară conform plajei orare, în săli de studii dotate logistic și adecvat.

De asemenea, IȘE asigură condiții decente de cazare și servicii medicale de întremare și recuperare a sănătății.

Alimentarea se realizează de către cantină.

Vă aștepătăm la Alma Mater – Institutul de Științe ale Educației, institut al tuturor cadrelor didactice și de conducere din învățământul general!

Cu tot respectul,
conf.univ.dr. Nelu VICOL, director adjunct.