AVIZ
Joi, 07 februarie 2019, la ora 14.00,
în ședința Seminarului Științific de Profil, 511.03 - Psihologie socială, din cadrul Institutului de Științe ale Educației va fi examinat autoreferatul tezei de doctor habilitat în psihologie a dlui Șleahtițchi Mihail, doctor în psihologie, doctor în pedagogie, conferențiar universitar,
cu tema:
Liderii în dinamica reprezentării sociale: fundamente epistemologice și paradigme experimentale,
consultant științific - Racu Igor, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar.
Ședința va avea loc în sala 212 a Instututului de Științe ale Educației, str. Doina, 104.